Chat Zalo

DDR2

Ram 2G ddr2 cũ
Ram 2G ddr2 cũ
150.000 đ
150.000 đ
180.000 đ -17%
Ram 1G ddr2 cũ
Ram 1G ddr2 cũ
50.000 đ
50.000 đ
70.000 đ -29%