CARD (VGA) 2G

Card màn hình Giga 730 2G D5
Card màn hình Giga 730 2G D5
500.000 đ
500.000 đ
530.000 đ -6%
card màn hình Giga GT630 2G 128bit
card màn hình Giga GT630 2G 128bit
350.000 đ
350.000 đ
400.000 đ -12%
Card màn hình Giga GT730 2G 128bit
Card màn hình Giga GT730 2G 128bit
430.000 đ
430.000 đ
500.000 đ -14%
card màn hình Giga GTX 750Ti 2G 128bit
card màn hình Giga GTX 750Ti 2G 128bit
1.100.000 đ
1.100.000 đ
1.200.000 đ -8%
Card Msi GTX 750Ti Gaming 2 Fan
Card Msi GTX 750Ti Gaming 2 Fan
1.100.000 đ
1.100.000 đ
1.200.000 đ -8%
Card GTX 950 2G D5 OC Cũ
Card GTX 950 2G D5 OC Cũ
1.200.000 đ
1.200.000 đ
1.260.000 đ -5%
card màn hình Msi GT630 2G 128bit
card màn hình Msi GT630 2G 128bit
300.000 đ
300.000 đ
400.000 đ -25%
Card Giga GTX750 2G 128bit cũ
Card Giga GTX750 2G 128bit cũ
700.000 đ
700.000 đ
750.000 đ -7%
Card màn hình GT420 2G 128Bit cũ
Card màn hình GT420 2G 128Bit cũ
250.000 đ
250.000 đ
330.000 đ -24%
VGA 750Ti 2G D5 cũ
VGA 750Ti 2G D5 cũ
1.050.000 đ
1.050.000 đ
1.150.000 đ -9%
Card màn hình GTX1050 cũ
Card màn hình GTX1050 cũ
2.000.000 đ
2.000.000 đ
2.100.000 đ -5%
Vga GTX 950 Cũ
Vga GTX 950 Cũ
1.600.000 đ
1.600.000 đ
1.720.000 đ -7%
Card GTX 960 cũ
Card GTX 960 cũ
1.400.000 đ
1.400.000 đ
1.500.000 đ -7%
Vga Msi 7730 2G 128 Bit
Vga Msi 7730 2G 128 Bit
560.000 đ
560.000 đ
650.000 đ -14%