Ổ HDD

Ổ cứng 250G cũ WD
Ổ cứng 250G cũ WD
320.000 đ
320.000 đ
380.000 đ -16%
Ổ cứng 500G cũ WD
Ổ cứng 500G cũ WD
450.000 đ
450.000 đ
630.000 đ -29%
Ổ cứng WD 320G cũ
Ổ cứng WD 320G cũ
420.000 đ
420.000 đ
470.000 đ -11%
Ổ cứng 160G cũ WD
Ổ cứng 160G cũ WD
250.000 đ
250.000 đ
280.000 đ -11%
Ổ Cứng SSD lắp cho Laptop
Ổ Cứng SSD lắp cho Laptop
650.000 đ
650.000 đ
860.000 đ -24%